KACZKA KRZYŻÓWKA

Kaczka krzyżówka to jeden z najpopularniejszych ptaków na półkuli północnej. Ptak ten został przeniesiony przez człowieka do Australii i Nowej Zelandii ze względu na piękne ubarwienie i użyteczność gospodarczą. Krzyżówka jest ptakiem wędrownym, ale w ostatnim czasie naukowcy zaobserwowali, że ptak pozostaje w jednym miejscu na dłużej. W wielu miejscach, np.: parkowych stawach lub sadzawkach, kaczka-krzyżówka pełni funkcję ptaka ozdobnego.  Obsadzenie kaczkami kanałów melioracyjnych, zalewów i innych zbiorników wodnych w miejsc zaludnionych okazało się niezbyt korzystne dla ptaków – ludzie dokarmiają je, przez co ptaki straciły naturalny instynkt zdobywania pożywienia i nie potrafią samodzielnie żerować. Są całkowicie uzależnione od ludzkiej wrażliwości i dobroci.  Na szczęście dzieci lubią karmić kaczuszki, więc ptaki nie cierpią głodu. Powstało wiele nowych podtypów krzyżówek Mało, kto wie, że krzyżówka uznawana jest za przodka u prawie wszystkich ras hodowlanych tego gatunku. Co więcej jest nie tylko pospolitym ptakiem, na którego odbywają się regularne polowania, ale także nadaje się do chowu w warunkach fermowych. Istotne jest, aby chów odbywał się jak najbliżej zbiorników wodnych, z wykorzystaniem naturalnych zachowań lęgowych ptaka. Młode osobniki przeznacza się dla zwiększenia populacji w warunkach naturalnych, co daje konkretne korzyści gospodarcze. W warunkach naturalnych, to znaczy nieinspirowanych przez człowieka, kaczka krzyżówka występuje w zarośniętych rzeczkach, stawach otoczonych trzciną lub wysoką trawą, nad rozlewiskami, w korytach starych rzek, na podmokłych łąkach. Nie spotyka się ich nad oceanami i morzami. Krzyżówki szukają akwenów o bardzo bogatej roślinności. Tylko takie zbiorniki mogą im zapewnić osłonę przed drapieżnikami oraz innymi niebezpieczeństwami i dać możliwość bezpiecznego gniazdowania oraz wychowania potomstwa. Część osobników, ocenia się, że około połowa migruje do cieplejszych krajów na okres zimowy. Są to zwierzęta odporne na niskie temperatury. Zdarzają się przypadki, że kaczki zakładają swoje gniazda na balkonach lub w starych budynkach. Są przyzwyczajone do ludzi, stały się elementem miejskiego i wiejskiego krajobrazu. Kaczka krzyżówka jest wszystkożerna, jednak preferuje pokarm roślinny. Bardzo dobrze radzi sobie w wodzie – potrafi znaleźć jedzenie na powierzchni zbiornika wodnego. Ze wszystkich gatunków kaczek żyjących na wolności, to krzyżówki najlepiej przystosowują się do wszelkich różnorodnych warunków środowiskowych.

Inne zwierzęta